Tuomiokapitulin ohjeet Varsinais-Suomen seurakunnille koskien yli 50 hengen tilaisuuksia ajalla 16.11.–16.12.2021

Kirjoittaja Essi Torkkomäk… 16.11.2021 - 14:21:11

Tuomiokapitulista on 15.11.2021 oltu yhteydessä Lounais-Suomen aluehallintovirastoon ja keskusteltu rajoitusten vaikutuksista seurakuntien toimintaan. Lounais-Suomen AVI:n rajoitukset eivät koske julkista uskonnon harjoittamista, eivätkä tästä syystä suurta osaa seurakunnan toiminnasta.

 

Tilaisuuksissa, jotka ovat uskonnon harjoittamista, ei tällä hetkellä voida ottaa käyttöön koronapassia. Eduskunta on hyväksynyt tartuntatautilakiin lisäyksen koskien EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallista käyttöä eli koronapassia. Koronapassia voidaan käyttää mm. yleisötilaisuuksissa. Yleisötilaisuuden määritelmä on puolestaan Kokoontumislaissa, jonka soveltamisalan ulkopuolelle on (Kokoontumislaki 2 §) rajattu julkista uskonnonharjoittamista varten järjestetyt tilaisuudet. Suurin osa seurakunnan tilaisuuksista on edellä mainittuja uskonnollisia tilaisuuksia, joten niitä koronapassi ei koske. Näin ollen koronapassin kysyminen esimerkiksi jumalanpalvelusten yhteydessä ei tällä hetkellä ole tarpeellista.

 

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

 

Henkilömäärärajoitus ei koske jumalanpalveluksia tai kirkollisia toimituksia. Tuomiokapituli ohjeistaa Varsinais-Suomen seurakuntia ajalla 16.11.-16.12.2021 seuraavasti:

  • jotta toiminta mahdollistuu, tilaisuuksiin on suositeltavaa tulla vain rokotettuna (tämä on vahva suositus, mutta sitä ei voida vaatia tai kysyä) 
  • tilaisuuksiin voi osallistua vain terveenä
  • tilaisuuksissa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan etäisyyksiä
  • tiloissa huolehditaan hyvästä hygieniasta
  • vahva maskisuositus 

Ehtoollisen jakajien tulee käyttää maskia.