Ilon ja surun juhlat

Elämä on aina iso kokonaisuus. Siinä on niin kuin räsymatossa riemun kirjavat raidat, mutta myös surun tummat sävyt. Someron seurakunta haluaa olla tukena elämän kaikissa hetkissä. 

Valitse viereisestä valikosta se juhla, joka on sinun elämäntilannettasi tänään. 
Aina voit kysyä lisää kirkkoherranvirastosta 02-721 4000 tai päivystävältä papilta 02-7214011. 

Kaikki seurakunnan viranhaltijan toimittamat toimitukset matkakuluineen ovat seurakuntalaisille ilmaisia. Niistä ei toimituksen suorittaja voi eikä saa pyytää maksua. Tämä koskee myös eläkkeellä olevia kirkon työntekijöitä tai henkilöitä, joilla on oikeuksia suorittaa toimituksia. Jos toimitusta halutaan suorittamaan oman seurakunnan työntekijä, tulee toimituksenkin tapahtua pääsääntöisesti oman seurakunnan alueella.

Jos halutaan toimituksen suorittajaksi joku muu kuin oman seurakunnan työntekijä, seurakunnalla ei ole velvollisuutta järjestää korvaavaa toimittajaa. Seurakunta ei myöskään korvaa tästä syntyneitä kustannuksia. Jos toimituksen tulee suorittamaan joku muu kuin oman seurakunnan työntekijä, tällä kyseisellä henkilöllä on oikeus pyytää kohtuulliseksi katsottavaksi oleva korvaus matkakulujen kattamiseksi. Itse toimitus on kuitenkin tässäkin yhteydessä aina ilmainen.