Hautauksen järjestäminen

Hautauksen järjestäminen

Suruviestin saatuaan omaiset sopivat keskenään, kuka ottaa huolehtiakseen hautausjärjestelyistä. Toimivaltaisia ovat ensi sijassa leski tai kuolinhetkellä vainajan kanssa avioliiton omaisesti yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyt henkilö sekä lähimmät perilliset. Joskus vainaja on eläessään määrännyt hautausjärjestelyt jonkun muun henkilön tehtäväksi. Tässä vaiheessa on syytä selvittää, onko vainajalla sukuhautaa ja siihen hautaoikeutta. Tämä selviää mahdollisesta Hautakirjasta tai seurakunnan hautakirjanpidosta. Kirkkoon kuuluva vainaja siunataan aina kirkollisesti. 
Kuolinhetkellään evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluneille toimitetaan Kirkollisten toimitusten kirjan mukainen hautaan siunaaminen. Myös kuolleena syntynyt lapsi voidaan siunata. Kirkkoon kuulumaton vainaja voidaan tietyin edellytyksin siunata kirkollisesti, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Tämä selviää papin kanssa keskustellen. Ensisijaisesti otetaan huomioon vainajan eläessään esittämät toiveet.
Ulkomailla kuolleen ruumis tai tuhka voidaan siunata, jos hautaan siunaamista ei ole toimitettu aiemmin. 

Seurakunnassa hoidetaan myös muiden kuin seurakuntien jäsenten hautaus asiat. Somerolla ei ole hautausmaita muilla yhteisöillä kuin ev.lut. seurakunnalla.Hautaustoimisto mukana hautausjärjestelyissä


Niin seurakunnan kuin hautaustoimiston tulee vaalia hautauskulttuuria. Hautaustoimistojen tehtävänä on kuolemaan ja hautaamiseen liittyvät järjestelyt. Seurakunnan kanssa asioi joko omainen tai omaisen valtuuttama hautaustoimisto. Ennen kuin asioista voidaan sopia, on varmistettava kaikkien kanssa sopiva päivämäärä hautajaisten viettoon.

 

Siunausajan varaaminen


Kirkkoherranvirastossa varataan pappi ja kanttori sekä muistotilaisuuspaikka, jos seurakunnan tiloissa. Lisäksi sovitaan Someron ev.lut. seurakunnan jäsenen kuolintiedon julkaisemisesta. Vainajan nimi luetaan kirkossa siunaustilaisuuden jälkeen seuraavana sunnuntaina ellei toisin sovita. Tieto vanhasta hautapaikasta ilmoitetaan siunausaikaa varatessa. 

Kirkkoherranvirasto on Someron seurakuntakeskuksessa.
Katuosoite: Härkäläntie 1.
Virasto on avoinna arkisin klo 9.30-12.30, p. 02) 721 4000 tai sopimuksen mukaan.


 

Hautauslupa


Hautaamisen järjestämistä varten välttämätön asiakirja on lääkärin antama hautauslupa, joka Someron seurakunnan jäsenistä tulee yleensä virkateitse Someron kirkkoherranvirastoon.  Jos hautauslupa annetaan hautausjärjestelyistä vastaavalle omaiselle tai hautaustoimistolle,  tulee lupa viipymättä  toimittaa Someron kirkkoherranvirastoon tai siihen seurakuntaan minne vainaja haudataan.

Arkun tai uurnan hankkiminen


Hautaustoimistot myyvät arkkuja ja uurnia. Hautaustoimiston henkilökunta laittaa vainajan arkkuun ja vastaa vainajan kuljettamisesta hautausmaan säilytystiloihin.

Arkun ja uurnan valinta on hyvin henkilökohtainen asia. Arkun valintapäätöstä saattaa helpottaa sen ajatteleminen, että arkku edustaa vainajaa siunaustilaisuudessa. 
Arkun on kestettävä käsittelyä ja kuljetusta sekä vainajan säilyttämistä. Arkku pitää olla valmistettu ympäristöystävällisestä, hajoavasta ja poltettavasta materiaalista. Arkun pitää olla sellainen, että se on mahdollista haudata maahan tai tuhkata krematoriossa. Materiaalina voi olla aito puu tai ympäristömerkintädirektiivin täyttävä levymateriaali. Arkkujen pitää olla pintakäsitelty vesiohenteisilla lakoilla, maaleilla tai luonnonvahoilla. Kangasmateriaalina suositaan luonnonkuituja.

Uurna valitaan pääsääntöisesti samoin perustein kuin arkku. Uurnia valmistetaan maatuvista ja maatumattomista materiaaleista. Puu, keramiikka ja alumiini ovat tavallisimmat materiaalit. Maahan haudattavan uurnan tulee maatua 15 vuoden kuluessa. 
Hautapaikan varaaminen


Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan hautausmaahan. Hautapaikka varataan hautausmaan toimistossa kuolemantapauksen jälkeen. 
On myös mahdollista tiedustella hautapaikkaa kotikunnan ulkopuolelta, jolloin hautausmaksut voivat olla korkeammat kuin kotikunnassa.

Arkkuhautapaikan voi saada Someron tai Somerniemen hautausmailta. Someron hautausmaalla on arkkuhautojen lisäksi uurnahautoja ja muistolehto. Arkkuhautoihin voidaan kätkeä sekä arkkuja että uurnia.

Hauta luovutetaan 25 vuoden ajaksi. Tämän jälkeen voi sopia hallinta-ajan jatkamisesta.


Kuolinilmoitus ja hautajaiskutsu


Kuolinilmoitus on tapana julkaista paikkakunnan sanomalehdessä. Ilmoitukseen voi liittyä myös kutsu siunaus- ja muistotilaisuuteen. Jos ilmoitus julkaistaan hautauksen jälkeen, voidaan samalla kiittää osanotosta. Seurakunnan jäsenen kuolemasta ilmoitetaan rukouksin muistaen vainajan kotiseurakunnan jumalanpalveluksessa siunausta seuraavana sunnuntaina tai sopimuksen mukaan. Somero lehdessä julkaistaan viikoittain kirkossa luetut tiedot. Jos omaiset eivät halua tietoa julkaistavan, siitä tulee mainita hautausjärjestelyjen yhteydessä.


Suruliputus


Surun merkiksi on tapana liputtaa henkilön kuolinpäivänä ja siunauspäivänä. Perinteisen tavan mukaan vainajan kodissa ja työpaikalla liputetaan heti kuolintiedon saavuttua.  Liputus alkaa aikaisintaan kello 8.00 ja päättyy auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään kello 21.00.
Suruliputuksessa lippu nostetaan ensin ylös. Sen jälkeen se lasketaan 1/3 salon mittaa alas. Tällöin lipun alareuna jää salon puoliväliin.
Lippua pois otettaessa vainajalle tehdään kunniaa nostamalla se ensin kokonaan ylös ja vasta sen jälkeen se lasketaan alas.

Jos muistotilaisuus on seurakunnan tiloissa, liputuksesta vastaa asiakas. Pääsääntöisesti vahtimestari nostaa lipun salkoon ja asiakas laskee lipun tilaisuuden päätyttyä.

 

Sanomakellojen soitto


Sanomakellojen tarkoituksena on kertoa seurakunnan jäsenen kuolemasta ja samalla muistuttaa elämän päättymisestä. Kellojen ääni kiinnittää ihmisen kotikirkkoonsa ja sen sanomaan. Kellojen ääni hiljentää ajattelemaan oman ajan kulkua ja Jumalan oikean ajan täyttymistä.

Sanomakelloja soitetaan hautaustoimiston puolesta kun vainaja tuodaan siunauskappelin kylmiöön. Saattokellot soivat siunaustilaisuuden päätteeksi ja arkkuhautauksessa vainajaa hautaan saatettaessa. Myös uurnanlaskun aikana voidaan soittaa kelloja.

 

Uurnan maahan hautaaminen


Tuhka haudataan maatuvasta aineesta tehdyssä uurnassa. 

Uurnan hautaan kätkeminen tapahtuu omaisten kanssa sovittavana aikana yleensä siunausta seuraavalla viikolla lukuun ottamatta muistolehtoa, johon tuhkat haudataan seurakunnan henkilökunnan toimesta.
 

 

Muistomerkki


Haudattaessa vanhaan hautaan arkussa, hautamuistomerkki tulee poistaa hyvissä ajoin ennen hautausta haudan haltijan toimesta, asiasta voi sopia hautakiviliikkeiden kanssa.

Muistomerkin voi asennuttaa takaisin n. kahden viikon kuluttua hautauksesta. Kuitenkin vain 1.6 – 31.10. välisenä aikana.

Muistolehdossa ei käytetä muistomerkkejä. Muistolehdossa seurakunta asentaa yhteiseen muistomerkkiin metallilaatan johon kaiverretaan vainajan nimi sekä syntymä- ja kuolinaika.
 
Uuden muistomerkin hankinnassa on otettava huomioon muistomerkin kokoa ja ulkonäköä rajoittavat säännökset, jotka ovat yleensä muistomerkkien valmistajien tiedossa. Uusi muistomerkki tai vanhan muistomerkin muuttuessa, muistomerkistä on hyväksytettävä suunnitelma seurakuntapuutarhurilla ennen muistomerkin valmistamista.

Muistomerkkien ja hautausmaiden käytännön kysymyksiin vastaa seurakuntapuutarhuri p. 044-721 4017. jouko.t.makinen@evl.fi