Lähetystyö

Kun seurakunnassa puhutaan lähetyksestä, kyseessä ei yleensä ole postitus. Lähetys on Jumalan työtä, johon hän ottaa ihmisiä työtovereikseen.

Jumala lähetti meille Poikansa, joka lähettää opetuslapsensa. Kristilliseen uskoon kuuluu sanoman levittäminen. Olemme saaneet Jumalalta niin paljon hyvää, että olisi väärin pitää se vain itsellämme. Siksi seurakunta lähettää lähetystyöntekijöitä. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa heitä kuitenkin lähetetään ulkomaille niin, että seurakunnat tukevat lähetystyöhön erikoistuneita järjestöjä, jotka rekrytoivat ja lähettävät sopivia henkilöitä. Lähetystyötä tehdään myös tuottamalla kristillistä ohjelmaa radioon, televisioon ja internetiin sekä Raamattua kääntämällä ja levittämällä.

Lähetystyössä pyritään kristillisten seurakuntien syntymiseen ja kasvuun. Lähetystyöntekijät myös tukevat vaikeissa oloissa toimivia seurakuntia.  Monin paikoin lähetystyöhön kuuluu sairaanhoitoa, opetusta ja kehitysprojekteja, useimmiten yhteistyössä paikallisten kristittyjen kanssa.

Lähetystyö ei ole vain lähetystyöntekijän työtä jossain kaukana, vaan se on lähettävän seurakunnan työtä.  Kuka tahansa seurakuntalainen voi tukea lähetystyötä rukouksin ja vapaaehtoisin rahalahjoituksin.  Seurakunta tukee lähetystyötä myös kolehdeilla ja talousarviosta myönnettävillä varoilla.  Suomeen palatessaan lähetystyöntekijät vierailevat lähettäjiensä luona.

Someron seurakunta on sitoutunut tukemaan erityisesti Sari Kuittiloa joka on Suomen Lähetysseuran (SLS) työntekijänä Jerusalemissa, ja Kari Tynkkystä, joka on Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) lähettämänä Viron evankelis-luterilaisen kirkon (EELK) palveluksessa. He ovat Someron seurakunnan nimikkolähettejä. Sekä Koistisia Etiopiassa kehitysyhteistyössä Lähetysyhdistys Kylväjän palveluksessa

Lähetystyön yhdyshenkilönä Someron seurakunnassa on Lilli-Irmeli Hintsa, p. 044 7214012.

Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista.  Te olette tämän todistajat. 

Luukas 24: 46-48

Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme.  Pyydämme Kristuksen puolesta:  suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. 

2 Kor. 5: 20

Someron seurakunnan nimikkolähetit

Sari Kuitilo

Olen Sari-Johanna Kuittilo kotoisin Uudestakaupungista. Opiskelin PieksämäenSisälähetysseurassadiakoniksi. Suomessa toimin diakoniatehtävissä viitisen vuotta.Sinä aikana sain sydämelleni lähteä lähetystyöhön. Lähetysseuran lähetyskurssin käytyäni, sain kutsun Israeliin diakoniatehtäviin vuonna 2005.Työtehtäviini on sisältynyt paljon sielunhoitoa, konsultointia ja auttamistyötä paikallisten, pakolaisten ja ulkomaalaisten parissa. Näinä vuosina on syntynyt paljonyhteyksiä ja kontakteja paikallisiin ihmisiin, järjestöihin ja viranomaisiin.Pääpaikkani on Shalhevetyah-keskus Jerusalemissa. Siellä toimin kriisi jasielunhoitotyössä, erityisesti yhteiskunnan heikommassa asemassa olevienryhmien ja yksilöiden parissa. Työnohjaajana ja alan kouluttajana työskentelenkumppaniorganisaatioiden ja niiden henkilöstöjen oman osaamisenvahvistamiseksi.Mottoni: "Sydän Jumalalle, käsi lähimmäiselle.”

Kari Tynkkynen

Kari Tynkkynen on kokenut lähetystyön­tekijä. Työkausia on takana niin Afri­kassa kuin Virossa. Kari on sekä Sambiassa toimivan LECA kirkon että Viron kirkon pappi.

Vuosina 2005-2016 Kari toimi Ridalassa ja Martnassa sekä Paiden seurakunnan kirkkoherrana vuosina 2014-2016. Nii et Kari räägib hästi eesti keelt 😊

 Muutaman vuoden kotimaanjakson jäl­keen Kari koki jälleen voimakkaan kutsun lähetystyöhön ja Kari kutsuttiin työhön Viroon, tällä kertaa länsi-Viron rovastikunnan alueelle. Asuinpaikkana alkuvaiheessa on Haapsalu. Kari toimii rovastikuntapappina ja kiertää seurakunnissa saarnaamassa, kouluttamassa ja opettamassa. 

Lähetysjärjestönä Karia lähettämässä ja tukemassa on Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry. Yhdistys tekee lähetystyötä erityisesti lähialueilla, Virossa ja Venäjällä. Virossa tuemme Karin lisäksi mm. Anna Makeevan työtä Sauella, Lähetyskuoroa sekä Tartossa Maarian seurakunnan perhetyöntekijää Lea Saarta ja Tarton Perhekeskusta. Yhdistyksen toiminnasta lisätietoa löytyy kotisivuilta www.evankeliset.net