Ystävyysseurakunta

Avinurme (suomeksi ”haukinurmi”) on pieni maalaiskunta Virossa, Itä-Virumaalla, lähellä Peipsijärven pohjoispäätä, maanteitse reilut 150 kilometriä Tallinnasta. Someron seurakunta on jo pitkään ollut yksi Avinurmen evankelis-luterilaisen seurakunnan ystävyysseurakunnista.

Avinurmen seurakunta perustettiin 1900-luvun alussa. Seurakunta toimi koko neuvostoajan ja sai silloin pitää kirkkonsa, mutta valtio otti pappilan muuhun käyttöön. Viron itsenäisyyden palauttamisen (1991) jälkeen seurakunta sai pappilan takaisin surkeassa kunnossa. Somerolaisia on ollut auttamassa mm. pappilan kunnostamisessa ja pyhäkoululeirien järjestämisessä. Somerolta myös vietiin kalustoa Avinurmen kunnan vanhainkotiin, ja käytettyjä vaatteita viedään edelleen Avinurmen seurakunnan kirpputorille myytäväksi. Someron seurakunnan päättäjät ovat myös vuosittain myöntäneet Avinurmen seurakunnalle pienen avustuksen. Vierailuja on tehty puolin ja toisin, ja Avinurmesta on saatu puu- ja tuohiesineitä, joiden valmistamisesta paikkakunta on Virossa tunnettu.

Avinurmen seurakunta sai EU-rahoitusta vanhan pappilan kunnostamiseksi nykyiseen loistoonsa. Talosta tehtiin ”elämäntapakeskus”, jossa on mm. kotiseutumuseo, käsityömyymälä, verstas ja iso keittiö. Pappi ei asu talossa, mutta seurakunta käyttää pappilan salia, jossa talvisin pidetään jumalanpalveluksetkin. Samassa pihapiirissä sijaitseva kirkko on melko hyvässä kunnossa, mutta ilman lämmitystä.

Avinurmen seurakunnassa on ollut yksi palkattu työntekijä: kirkkoherra. Tällä hetkellä seurakunnassa ei ole yhtään vakituista työntekijää, vaan jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset hoidetaan vierailevien työntekijöiden voimin.  Avinurmen kunnan noin 1400:sta asukkaasta nelisensataa on luterilaisen seurakunnan jäseniä, ja heistä noin puolet maksaa kirkollismaksua – Viron oloissa tämä on suhteellisen paljon.