Kasteen lahja

Kirjoittaja
Hartauden päiväys

 

1. sunnuntai loppiaisesta 10. 1. 2021

Ensimmäinen lukukappale: 1. Moos. 9:12–16

 

Loppiainen tuli ja meni, vanha epifania, Jumalan kirkkauden ilmi tulon juhla.

 

Kaste loppiaisen ­säihke

Nykyisin loppiainen kertoo Betlehemin tähdestä. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Tietäjät tulivat Jeesuksen luo. Lapsi on koko maailman toivo. Sana menee eteenpäin. Lähetys vie vapauden sanaa kaikille.

Epifanian alussa aihe oli Jeesuksen kaste. Jeesus sai kasteen, taivaat aukenivat, Taivaan Isä kutsui Jeesusta omaksi Poijakseen, Jumalaksi. Kaste on yhä pyhän aiheena, heti ensimmäisenä sunnuntaina. Vieläkin kaste on Jumalan rajattoman rakkauden väkevä julistus. Kaste on voimallinen.

Elämän liitto

Lukukappale kertoo, mitä vedenpaisumuksen jälkeen tapahtui. Nooa oli pelastunut. Hänen kanssaan myös eläimiä. Arkki oli pitänyt heidät elossa. Oli uuden alun hetki. Jumala itse solmi uuden liiton luotujensa kanssa. Siinä olivat mukana ihmiset ja eläimet yhdessä. Liitto perustuu Jumalaan. Hän antoi lupauksen ja hän myös pitää huolta luoduistaan.

Sateenkaaren hän pani liittonsa merkiksi. Kun näemme sateenkaaren väriloiston, saamme ajatella Jumalan rakkauden ihanuutta. Jumala on uskollinen. Hän huolehtii luoduistaan. On turvallista elää. Hänen tekoaan me olemme, sanomattoman arvokkaita hänelle.

 

Kasteen liitto Kristuksen ylösnousemukseen

Uudessa testamentissa 1. Piet. 3:18-22 kertoo Nooan ajasta. Jeesus muisti tuolloin eläneen väen. Sovintotyön täytettyään hän meni heidän luokseen. Meni voittajana. Pelastus oli jo koittanut: Jeesus oli sovittanut koko maailman Jumalan kanssa. Pahan valta on murrettu. Jeesus on Vapahtaja. Jeesuksen ylösnousemus on elämän voitto.

Tämä voitto annetaan kasteessa.

Teidätkin pelastaa nyt vesi eli kaste, ei saastaisesta elämästä luopuminen. Kasteessa te olette tehneet Jumalan kanssa sopimuksen, joka takaa teille puhtaan omantunnon. Te pelastutte Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. (UT 2020)
 

Matias Roto

Rovasti

Vuoden Somerolainen 2012