Puuttuva pala

Kirjoittaja
Hartauden päiväys

Uskoisin, että jokainen meistä on joskus yrittänyt tehdä palapeliä. Monelle on varmasti tuttu myös se pettymyksen tunne, joka syntyy kun huomaa, että kaiken vaivannäön jälkeen palapelistä puuttuu yksi tai useampia paloja. Keskelle kaunista kuvaa jää häiritsevä ja tyhjä aukko. Palapelistä voi puuttua montakin palaa, mutta silti on mahdollista nähdä kokonaisuus, se mitä palapeli esittää. Tilanne on päinvastainen yksittäisen palan kohdalla. Irrallaan palapelistä yksittäinen pala ei kerro oikeastaan mitään. Yksittäinen pala saa merkityksensä vasta osana kokonaisuutta.

Myös ihminen on rakennettu osaksi itseään suurempia kokonaisuuksia. Ihmiselle on tärkeää, että hän kuuluu johonkin itseään suurempaan todellisuuteen. Oma elämä saa vasta silloin mielekkyyden ja tarkoituksen, kun ymmärretään, että elämän lahjaa käytetään yhteiseksi hyväksi.

Vailla näköaloja jostakin ihmistä suuremmasta elämä menettää merkityksensä. Jos en voi tuntea kuuluvani johonkin itseäni suurempaan merkitykselliseen kokonaisuuteen, minusta tulee elämän sivustakatsoja, sivullinen. Elämällä ei näytä olevan mitään tarkoitusta, minua ei tarvita. Kun tähän näköalattomuuteen yhdistetään yleinen turvattomuus ja taloudellinen niukkuus, ollaan vaarallisilla vesillä. Oma hetkellinen hyvinvointi tulee kaiken mittapuuksi. Yhteinen vastuu toinen toisistamme häviää. Seuraa yleistä levottomuutta, ajelehtimista, rikollisuutta. Ajatellaan: ”antaa mennä, kun millään ei ole mitään väliä”.

 Tähän maailmaan kirkko tarjoaa toisenlaisia välittämisen arvoja. Nämä arvot nousevat omaa itseä suuremmasta kokonaisuudesta käsin. Ne ovat taivasten valtakunnan arvoja, joita kristillinen kirkko ylläpitää maailmassa. Silloin kun näitä arvoja noudatetaan, myös kristillistä kirkkoa pienemmät kokonaisuudet isänmaa, Somero, oma asuinalue, perhe, työpaikka, harrastuspiirit voidaan nähdä omaa elämää kannattavina itseä suurempina kokonaisuuksina. Ne ovat paikkoja, jotka antavat mahdollisuuden toisen ihmisen vastuulliseen kohtaamiseen.

 

Jaakko Knuutila
Someron kirkkoherra