Ylösnousseen todistajia

Kirjoittaja
Hartauden päiväys

Kristillinen usko seisoo tai kaatuu Jeesuksen Kristuksen ruumiillisen ylösnousemuksen mukana. Ellei Jeesus noussut haudasta, on uskomme turhaa ja itse asiassa uskovat kristityt ovat maailman surkuteltavimpia olentoja – niin Paavali asian ilmaisee.

Pääsiäisen tapahtumat kertovat selvästi, että ensimmäiset Jeesuksen ruumiillisen ylösnousemuksen epäilijät ja sen jopa epäuskossa torjujat olivat Hänen omat opetuslapsensa. Herra joutui useasti ja eri tavoin, toisistaan poikkeavissa olosuhteissa osoittamaan heille, että Hän eli ja että Hänen ylösnousemuksensa oli niin konkreettinen. Häntä ei vain nähty, vaan Häntä voi koskea. Hän viritteli tulen ja tarjoili uudessa ylösnousemusruumiissaan. Hän söi omiensa kanssa ja he saattoivat käydä pitkijäkin keskusteluja Hänen kanssaan.

Myös Tuomas halusi tietää, mikä oli totuus. Muut opetuslapset olivat kokoontuneet peloissaan lukittujen ovien taakse. Yhtäkkiä Jeesus ilmestyi heille. Pitkäperjantaina kuollut Jeesus olikin noussut kuolleista ja oli opetuslastensa kanssa. Mutta Tuomas ei ollut paikalla. Myöhemmin Tuomas sai kuulla, että Jeesus oli ilmestynyt opetuslapsille. Jeesus ei ole kuollut, vaan elää. Mutta Tuomas ei uskonut. Hän halusi tietää totuuden, mutta muiden todistus ei häntä vielä vakuuttanut. Hän halusi nähdä itse. Hän halusi itse kohdata Jeesuksen. Ja evankeliumi kertoo, että viikon kuluttua Jeesus ilmestyi jälleen opetuslapsilleen. Nyt oli mukana myös Tuomas. Hän sai koskea Jeesuksen kädessä ja kyljessä olevia arpia. Nyt hän uskoi, nyt hän tiesi, mikä oli totuus.

Miten me voimme vakuuttua, että jokin asia on tosi? Kysymme todisteita ja todistajia. Näin Tuomaskin toimi. Hän kuuli kymmeneltä kaveriltaan, että olivat nähneet Jeesuksen elävänä. Uusi testamentti sisältää kymmenen erilaista tilannetta, joissa Jeesus ilmestyi kuolemansa jälkeen ylösnousseena ennen taivaaseenastumistaan. Enimmillään ihmisiä oli kerralla koolla yli 500. Todistajia ja todisteita ylösnousseesta Jeesuksesta on paljon.

Kun etsimme elämän totuutta, muiden todisteet ovat tärkeitä. Meidän pitää itse vakuuttua asiasta. Näin oli juuri Tuomaksella. Hän kohtasi ylösnousseen Jeesuksen.

Miten me voimme kohdata Jeesuksen nyt 2021?  Evankeliumitekstissä (Joh 20:19-31) on yksi kohta, jossa vastaus. Siinä Jeesus puhui Pyhästä Hengestä. Hän voi vakuuttaa, että Jeesus elää, on meidän Vapahtajamme ja Pelastajamme. Pyhän Hengen työvälineet ovat Jumalan sana ja sakramentit: kaste ja ehtoollinen. Jos haluamme vakuuttua Jeesuksesta, on meidän käytettävä näitä välineitä. Se tarkoittaa sitä, että kasteessa Jumala otti meidät omakseen ja lahjoitti uskon. Ehtoollisessa hän on läsnä ja vahvistaa uskoamme häneen. Raamatussa hän kertoo itsestään ja rakkaudestaan meihin. Seurakunnan elämässä hän toimii ja opettaa myös meitä toimimaan tahtonsa mukaisesti tässä maailmassa.

Tiedämme varmasti paljon luonnosta ja veden ominaisuuksista. Yksi veden ominaisuus on, että se kulkee aina ylähäältä alas ja tunkeutuu pieninkiin rakosiin ja paikkoihin. Se on kuva siitä, miten myös Jumala toimii Pyhän Henkensä kautta. Uskossa ylösnousseeseen Jeesukseen ei loppujen lopuksi ole kysymys meidän kyvyistä tai järjestämme, ei meidän epäilyistämme tai mahdollisuuksistamme. Jumala itse laskeutuu alas taivaasta meidän keskelle, meidän luoksemme. Hän löytää pienimmätkin kolot ja loukot, jokaisen ihmisen, jotta voisimme vakuuttua Jeesuksen elävän ja rakastavan meitä jokaista, sinua ja minua

 

Kari Tynkkynen
Lähetystyöntekijä, Viro