Hautajaiset

Someron hautausmaa

Kirkolliset toimitukset hoidetaan tällä hetkellä poikkeusjärjestelyin:
Siunauskappelissa ja kirkoissa on poistettu istuimia käytöstä, jotta riittävät turvavälit saadaan pidettyä. Osallistujien vastuulla on valita istumapaikka niin, että turvavälit seurueiden välillä toteutuvat.
Kasvomaskin käyttöä suositellaan.
Muistotilaisuudet ovat yksityistilaisuuksia, joissa vastuu tilaisuuden toteutuksesta on tilaisuuden järjestäjällä. Seurakunnan tiloissa voidaan järjestää muistotilaisuuksia ja muota perhejuhlia. Tilaa varattaessa seurakunnasta kerrotaan kuinka monta ihmistä kuhunkin tilaan voidaan turvallisesti ottaa.
Seurakunnan työntekijät eivät osallistu muistotilaisuuksiin.

- - - - - - - - - -

Hautajaiset ovat surun ja kaipauksen juhla. Kristillisessä hautaan siunaamisessa teemme vainajalle viimeisen palveluksen, jätämme hänet armollisen Jumalan huomaan ja jäämme jälleennäkemisen toivoon.

Hautaan siunaamista varten varataan aika kirkkoherran virastosta. Yleisimmät hautauspäivät ovat perjantai ja lauantai. Toimitusvuorossa oleva pappi ottaa tämän jälkeen yhteyttä lähiomaisiin ja sopii tapaamisajan.

Hautaan siunaaminen tapahtuu yleensä Somerolla siunauskappelissa. Somerniemellä hautaan siunaaminen tapahtuu Somerniemen kirkossa. Siunaaminen voi tapahtua myös Someron kirkossa tai suoraan haudalla. Siunaustilanteeseen toivottavasta musiikista tulee ottaa yhteyttä kanttoriin.

Siunaamisen jälkeen pidetään yleensä muistotilaisuus. Muistotilaisuus voidaan pitää joko seurakunnan tiloissa tai muualla. Omaiset päättävät ketä he haluavat muistotilaisuuteen kutsua. Hautaan siunaamisen toimittajista papilla on aina mahdollisuus osallistua muistotilaisuuteen, jos omaiset sitä toivovat. Kanttorin mahdollisuus osallistua muistotilaisuuteen on riippuvainen hänen muista työtehtävistä.

Lisätietoja